Wstecz

Luty

16.02.2015 Rozpoczynamy rejestrację nauczycieli.
27.02.2015 Ostatni dzień zbierania zgłoszeń do trzeciej edycji Próbnej Nowej Matury
z WSiP. Zarejestruj się!

Marzec

04.03.2015 Nauczycielom, którzy do 27 lutego zgłosili chęć przeprowadzenia próbnej
nowej matury z WSiP, udostępniamy gotowe do wydruku arkusze maturalne
w formacie PDF.
12.03.2015 Próbne egzaminy maturalne z chemii i fizyki – poziom rozszerzony.
16.03.2015 Udostępniamy aplikację ZamKorek do wprowadzania wyników Próbnej
Nowej Matury z WSiP z fizyki.
30.03.2015 Ostatni termin na wprowadzenie do aplikacji Zamkorek wyników uczniów
z próbnego egzaminu maturalnego z fizyki.

Kwiecień

15.04.2015 Ogłaszamy wyniki Próbnej Nowej Matury z WSiP.